tel: 784 376 517

email: paintballnamyslinteam@gmail.com

REGULAMIN

1. Każda osoba chcąca wziąć udział w grze Paintball’owej musi zapoznać się regulaminem, zasadami bezpieczeństwa i podpisać stosowne oświadczenie i ich znajomości.
2. W grze biorą udział osoby pełnoletnie oraz w wieku poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
3. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą wziąć udziału w grze.
4. Osoby, które biorą udział w grze zobowiązują się stosować do poleceń osób, które obsługują pole Paintball’owe.
5. Uczestnicy gry muszą podporządkować się sędziemu prowadzącemu grę, który ma prawo wyeliminować gracza stwarzającego zagrożenie dla innych i nieprzestrzegającego zasad bezpieczeństwa.
6. Zawodnicy, którzy biorą udział w grze, przed jej rozpoczęciem muszą przejść krótkie szkolenie dotyczące obowiązujących na polu zasad bezpieczeństwa oraz otrzymają krótki instruktaż odnośnie obsługi sprzętu Paintball’owego.
7. Każdy uczestnik odpowiada za swoje zachowanie na polu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe szkody będące skutkiem brawury lub używania sprzętu w nieodpowiedni sposób.
8. Do gry może służyć tylko sprzęt przeznaczony do Paintball’a.
9. Na teren gry nie wolno wejść bez wyposażenia ochronnego.
10. Osoby, które nie uczestniczą w grze, przebywają w wyznaczonym przez organizatora bezpiecznym miejscu. Nie mogą pomagać graczom, ani wpływać na przebieg gry.
11. Maskę należy nałożyć w bezpiecznym miejscu, wyznaczonym przez organizatora. Nie wolno jej ściągać, uchylać na terenie gry aż do momentu, w którym powróci się z pola gry do bezpiecznego miejsca.
12. Ściąganie maski lub jej uchylanie powoduje natychmiastowe usunięcie gracza z pola gry.
13. Podczas przebywania w bezpiecznym miejscu, wyznaczonym przez organizatora należy nosić specjalny worek na lufie (tzw. Barrel Bag), marker powinien być zabezpieczony poprzez wciśnięcie blokady spustu, a lufa markera zawsze powinna być skierowana w dół w celu ochrony siebie oraz innych graczy przed przypadkowo wystrzelonymi kulkami.
14. Walka wręcz jest zabroniona.
15. Podczas gry eliminacja gracza następuje, gdy ten zostanie trafiony kulką, która pozostawi ślad farby na ubraniu lub obuwiu.
16. Kulka, która trafi gracza, lecz nie ulegnie pęknięciu i oblaniu farbą gracza nie powoduje eliminacji gracza z pola gry.
17. Gracz, który zostanie trafiony farbą z rozbitej od przeszkody kulki nie zostaje uznany za trafionego.
18. Gracz, który z jakiegoś powodu opuszcza pole gry powinien zabezpieczyć marker w sposób opisany w punkcie 13, oraz z podniesioną jedną ręką ku górze udać się w stronę bezpiecznego miejsca w taki sposób, aby nie utrudnić gry innym graczom.
19. Kulki leżące na ziemi nie mogą być załadowane do markera ponownie.
20. Zabrania się rzucania, uderzania oraz nieodpowiedniego użytkowania markera.
21. W przypadku uszkodzenia sprzętu przez gracza z powodu jego złego użytkowania lub używania kulek podniesionych z ziemi pełną odpowiedzialność za poniesione koszty naprawy sprzętu ponosi gracz.
22. Zabrania się celowania i strzelania do osób innych, niż te które biorą udział w grze.
23. Zabrania się celowania i strzelania do zwierząt.
24. Gracz, który nie przestrzega regulaminu i zasad bezpieczeństwa zostanie wyeliminowany z gry.

    W CELU POTWIERDZENIA REZERWACJI, PROSIMY O WPŁACENIE ZADATKU* W WYSOKOŚCI 200 zł.

    (w przeciągu 48h od dnia złożenia rezerwacji)

    * zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 48 godzin przed terminem realizacji imprezy.

    ©2023. Michał Paluszek